dimarts, 26 de maig de 2020

BIOLOGIA 3r

Activitats Biologia del 26 al 29 de maig.


Hola a tothom, espero que us trobeu molt bé.

Aquestes són les solucions a les activitats demanades a l’última sessió:

35.- a) R. G.
b) R. G.
c) Els noms dels dits, d’esquerra a dreta, són auricular, anular, mitger, índex i polze. Cada dit consta de tres falanges, tret del polze, que en té dues.
d) R. G. Les articulacions metacarpofalàngiques són articulacions mòbils i estan situades entre els ossos metacarpians i les falanges.
36.- a) En aquesta radiografia es veuen els ossos del crani següents: frontal, parietal i temporal. També es veuen ossos de la cara: nasals, maxil·lar superior i maxil·lar inferior, i la columna vertebral.
b) Els ossos tenen una densitat més gran al crani que a la zona del nas, per això els ossos del crani s’observen com una imatge blanca més intensa que els ossos de la zona del nas.
c) Les taques blanques poden ser un adorn metàl·lic, com per exemple una arracada, i en el cas de la boca, un aparell dental.
37.- a) Els ossos fracturats són el cúbit i el radi. S’articulen amb l’húmer i amb els ossos del carp.
b) La fractura es localitza a la diàfisi dels ossos.
c) Per col·locar els ossos al seu lloc s’han utilitzat plaques d’osteosíntesi amb cargols.
38.- a) En la imatge anteroposterior, la B, es distingeixen els ossos del tars, del metatars i les falanges. En la imatge lateral, la A, també.
b) Entre els ossos de les extremitats superiors i de les inferiors es pot establir un paral·lelisme, amb el nombre de les falanges; entre el nombre d’ossos que constitueixen el metacarp i el metatars, que és un; i entre el nombre d’ossos que constitueixen el carp i el tars. El carp està constituït per vuit ossos i el tars per set.

Aquesta sessió heu de llegir les pàgines 114 i 115 i posteriorment fareu les clau per començar. Com ja hem començat el tema 7 heu de preparar el resum del 6 per la propera setmana.

Cuideu-vos molt!

divendres, 22 de maig de 2020

BIOLOGIA 3r

Activitats Biologia del 22 al 26 de maig.


Hola a tothom, espero que us trobeu molt bé.

Aquestes són les solucions a les activitats demanades a l’última sessió:

20.- RESUM R. M.
El sistema endocrí és un altre sistema de coordinació, junt amb el sistema nerviós. El sistema endocrí està format per les glàndules endocrines. Actua per mitjà d’hormones, que viatgen per la sang fins que troben la cèl·lula diana o l’òrgan diana que han d’estimular. El sistema endocrí elabora respostes més lentes, però duradores. Les principals glàndules endocrines són la hipòfisi, la tiroide, les paratiroides, les glàndules suprarenals, el pàncrees, els ovaris i els testicles. L’aparell locomotor permet el moviment del nostre cos. Està format pel sistema esquelètic i el sistema muscular, i executa les respostes motores elaborades pel sistema nerviós. El sistema esquelètic constitueix la part passiva de l’aparell locomotor. Està constituït pels ossos, les articulacions i els lligaments. Entre les funcions del sistema esquelètic destaquen les següents: dóna forma al cos, protegeix nombrosos òrgans i serveix d’inserció als músculs. El sistema muscular constitueix la part activa de l’aparell locomotor. Està format pels músculs esquelètics i els tendons. Els músculs són òrgans que tenen la capacitat de contreure’s i de relaxar-se, característica que permet que produeixin els diferents moviments del cos. La funció dels músculs sempre està controlada pel sistema nerviós.
21.-
•  Hormona: substància química formada per les glàndules endocrines que és abocada a la sang i transportada a totes les parts del cos a través dels vasos sanguinis.
•  Cèl·lules diana: cèl·lules on exerceixen la seva acció determinades hormones.
•  Factor alliberador: cert tipus d’hormona produïda per l’hipotàlem que controla l’alliberament d’hormones de la hipòfisi.
•  Retroalimentació negativa: mecanisme del control de la secreció d’hormones, mitjançant el qual s’aconsegueix que els nivells d’hormona a l’organisme es mantinguin pràcticament constants quan són necessaris.
•  Lligament: estructura complementària del sistema esquelètic que permet la unió dels ossos. •  Tendó: estructura del sistema muscular que permet unir els músculs al sistema esquelètic. 22.- R. M. La insulina redueix la quantitat de glucosa a la sang, mentre que el glucagó l’augmenta. La calcitonina afavoreix el dipòsit de calci als ossos i en disminueix la concentració a la sang, mentre que la parathormona promou l’alliberament de calci des dels ossos.
23.- A: hipòfisi; B: tiroide; C: glàndules suprarenals; D: pàncrees; E: ovaris; F: testicles.
24.- A: frontal; B: clavícula; C: estern; D: cúbit; E: radi; F: fèmur; G: ròtula; H: tíbia; I: húmer; J: ili; K: pubis; L: isqui; M: falanges; N: peroné; O:ossos del tars; P: falanges. A:masseter; B: trapezi; C: pectorals majors; D: tríceps braquial; E: rectes majors de l’abdomen; F: quàdriceps crural; G: múscul esternoclidomastoïdal; H: deltoide; I: bíceps braquial. J: glutis.
25.- A: os; B: cartílag articular; C: lligaments; D: càpsula articular; E: líquid sinovial; F: múscul. És una articulació mòbil.
26.- Els tendons són estructures del sistema muscular que permeten unir els músculs al sistema esquelètic. Estan constituïts per teixit connectiu. El tendó d’Aquil·les està situat a la part posterior de la cama i serveix per unir els músculs de la cama amb l’os calcani.
27.-28.- a) Aquests espais s’anomenen fontanel·les.
b) Les fontanel·les permeten que, en el moment de néixer, el crani s’ajusti a la mida del canal del part. A més, un cop la criatura ha nascut, les fontanel·les permeten el creixement del crani al llarg del primer any de vida del nadó.
c) El procés per mitjà del qual aquests espais es van reduint fins que es tanquen és el creixement dels ossos del crani.
29.- R. G.
30.- a) El pàncrees és una glàndula que actua quan ella mateixa detecta l’estímul. Quan els nivells de glucosa a la sang augmenten, tarda un temps fins que la informació arriba al pàncrees i secreta insulina.
b) R. G. Una persona amb diabetis del tipus I no secreta insulina per si mateixa. Una persona amb diabetis del tipus II no utilitza la insulina de manera adequada, i com a resultat consumeix menys glucosa, fet que augmenta la quantitat d’aquest glúcid a la sang.
31.- A: epífisi; B: metàfisi; C: diàfisi; D: teixit ossi esponjós; E: medul·la roja dels ossos; F: teixit ossi compacte; G: medul·la groga dels ossos; H: cartílag.
32.- En el moviment del dibuix s’exerciten músculs com els rectes majors de l’abdomen i els trapezis.

Aquesta sessió heu de fer el “Saber fer” de les pàgines 112 i 113 activitats de la 35 a la 38.

Cuideu-vos molt!

dijous, 21 de maig de 2020

TECNOLOGIA

Tecnologia, setmana del 21 al 28 de maig.

  
Hola a tothom, aquí teniu la feina d’aquesta setmana per cursos.

1r ESO:


Per a aquesta setmana haureu de llegir les pàgines 93 a 95. Després fareu la fitxa adjunta:2n ESO:

Per a aquesta setmana haureu de llegir el Saber fer de les pàgines 104 i 105. Després fareu les activitats 2, 3 i 4.

3r ESO:

Per a aquesta setmana haureu de llegir les pàgines 118 i 119. Després fareu les activitats 1,2 i 3 i l’Interpreta la imatge de la pàgina 119.

4t ESO:

Per a aquesta setmana haureu de llegir les pàgines 156 i 157. Després fareu el Saber fer de la pàgina 157. La demo del FluidSIM es gratuïta.

Recordeu d’anar fent l’esquema de les pàgines per entregar tot el tema quan l’acabem.

Bona setmana i cuideu-vos molt!

TECNOLOGIA

Solucions Tecnologia setmana del 14 al 21 de maig.Hola a tothom, espero que us trobeu molt bé.

Aquestes són les respostes de la setmana passada per cursos:

1r ESO:

1.- Activitat pràctica. Els materials identificables en una obra, a mesura que va avançant, poden ser: formigó en massa, formigó armat, biguetes, revoltons, rajoles, maons, rajoles, teules, guix, ciment, sorra, grava, etc.
2.-          •  Materials petris: roca calcària, granit.
•  Materials compostos: morter.
•  Ceràmiques i vidres: rajoles, pisa sanitària, llana de vidre.
•  Fustes: caoba, teca, noguera, roure...
•  Materials metàl·lics: or, coure, zinc...
3.- L’acer és més resistent que el formigó, però també molt més car, així que aquesta despesa només es justifica en edificis molt alts com els gratacels, la resta es fan amb formigó armat.
4.- Els avantatges d’utilitzar aquests materials en la construcció deriven de les seves propietats generals. Són materials durs, resistents a la corrosió, duradors en el temps, econòmics, forts, capaços de suportar càrregues de compressió molt elevades i aïllants de l’electricitat i la calor.

2n ESO:

·         Resposta lliure. Si l’arxiu no és massa pesant ho podeu enviar adjuntant-lo al correu de sempre.

3r ESO:

Interpreta la imatge

        La fibra òptica transmet la informació en forma de feixos de llum. La llum es va transmeten pels filaments, i el revestiment que els recobreix fa rebotar la llum i no la deixa escapar.
        S’envien més de quinze milions de Mb/seg. Aproximadament 22 cables.

Claus per començar

        Les pàgines que necessiten més capacitat són les de reproducció de vídeo en streaming.
        És un conjunt d’equips informàtics connectats entre si amb l’objectiu de compartir informació, maquinari i programari.

4t ESO:

2.- Segons el principi de Pascal:

3.- Segons el principi de Pascal:

4.- Expressem el cabal en unitats del Sistema Internacional:

Calculem la velocitat del fluid a la zona ampla, v1, i a la zona estreta, v2:

Cuideu-vos molt!

divendres, 15 de maig de 2020

BIOLOGIA 3r

Activitats Biologia del 15 al 22 de maig.


Hola a tothom, espero que us trobeu molt bé.

Aquestes són les solucions a les activitats demanades a l’última sessió:

17.- Els músculs que participen en l’expressió de la cara d’una persona que està enfadada són els músculs de la mímica: el frontal, els nassals, els buccinadors, els risoris i els orbiculars de les parpelles i dels llavis.

18.- Els músculs esquelètics estan formats per fibres musculars estriades. Cada fibra està envoltada d’una capa fina de teixit conjuntiu, anomenada endomisi. Les fibres s’agrupen i formen feixos musculars, que s’envolten d’una membrana de teixit conjuntiu anomenada perimisi. Alguns d’aquests feixos musculars formen el múscul, que, al seu torn, està envoltat d’una altra capa de teixit conjuntiu que rep el nom d’epimisi. A l’extrem dels músculs, les unions de tots els embolcalls de teixit conjuntiu formen els tendons, que uneixen el múscul a l’os.

19.- Interpreta la imatge. Les posicions correctes són la A i la C, mentre que les incorrectes són la B i la D. Per tal de no malmetre la columna vertebral quan s’alcen objectes pesants, convé mantenir l’esquena recta, flexionar les cames i fer-les servir com a palanca per suportar el pes del cos en lloc de l’esquena. A l’hora de seure també s’ha de mantenir l’esquena recta i recolzada al seient.

Aquesta sessió heu de lliurar el resum del tema i fer les activitats de la 20 a la 32. Com això representa una mica més de feina de l’habitual, us dono una setmana per fer-la.

Cuideu-vos molt!

dijous, 14 de maig de 2020

TECNOLOGIA

Tecnologia, setmana del 14 al 21 de maig.

  
Hola a tothom, aquí teniu la feina d’aquesta setmana per cursos.

1r ESO:

Per a aquesta setmana haureu de llegir les pàgines 90 a 92. Després fareu les activitats 1,2, 3 i 4.

2n ESO:

Aquesta setmana llegireu les pàgines 100 i 101. Després fareu el “Saber fer” de la pàgina 102. Un cop feta la presentació la podeu compartir amb el Drive. El meu correu de gmail és javier.roman.resi@gmail.com.

3r ESO:

Aquesta setmana comencem el tema 6 “Xarxes informàtiques i Internet”. Com a introducció al tema llegireu les pàgines 116 i 117, fent l’interpreta la imatge i les claus per començar. D’aquestes pàgines no cal fer l’esquema.

4t ESO:

Per a aquesta setmana haureu de llegir les pàgines 154 i 155. Després fareu les activitats 2, 3 i 4 de la pàgina 155.

Recordeu d’anar fent l’esquema de les pàgines per entregar tot el tema quan l’acabem.

Bona setmana i cuideu-vos molt!


TECNOLOGIA

Solucions Tecnologia setmana del 7 al 14 de maig.


Hola a tothom, espero que us trobeu molt bé.

Aquestes són les respostes de la setmana passada per cursos:

1r ESO:

Interpreta la imatge
•  Les torres recolzen sobre els fonaments, que són la base on recolza tota l’estructura. Els pilars subjecten els gruixuts cables d’acer que formen les passarel·les superiors. Aquests subjecten, al seu torn, els cables verticals. I aquests, el tauler.
•  Resposta lliure.
Claus per començar
•  Resposta lliure.

2n ESO:

Interpreta la imatge
Els microprocessadors amb diversos nuclis poden executar diverses aplicacions a la vegada (multitasca) o executar instruccions molt més ràpid, perquè els nuclis treballen en paral·lel. La memòria cau (memòria ) és una memòria integrada al mateix microprocessador, més ràpida que la memòria RAM. S’utilitza per emmagatzemar dades d’ús imminent o habitual.
Claus per començar
•  Resposta lliure.

3r ESO:

1.- Donar connectivitat a Internet a través de fibra òptica a l’Equador, Colòmbia i el Panamà, entre altres destinacions.
2.- L’Equador, Aruba, Colòmbia, el Panamà, entre altres destinacions del Carib i la costa americana del Pacífic.
3.- Que quan publiquem una foto a Facebook, busquem alguna cosa a Google o mirem un vídeo a Youtube, ja sigui des de Puerto Rico o des de Colòmbia, ens connectem amb els EUA.
4.-          •  Capacitat de 80 terabits per segon.
•  66.000 quilòmetres de longitud.
•  El gruix d’un dit.
5.-          a) El principal enemic dels cables submarins són les àncores i les xarxes d’arrossegament.
b) És un dels cables més llarg que s’ha estès mai al Carib.
6.- 80Tb/s · 106 Mb/Tb = 80 · 106 Mb/s
7.- En profunditats de menys de mil metres, el cable va enterrat sota la sorra, a alta mar simplement reposa sobre el llit marí.
8.- Resposta lliure.
9.- Resposta lliure.

4t ESO:

Pàgina 153. Interpreta la imatge.
• La pressió exercida sobre el pedal es transmet pel circuit hidràulic. Com que el líquid de frens és incompressible, en aplicar-hi pressió no es comprimeix, sinó que es transmet la pressió en totes direccions, cosa que amplifica la força que s’hi ha exercit.
• El pedal de fre és l’element sobre el qual el conductor exerceix una força. La pressió generada es transmet pel circuit hidràulic fins a les rodes per aturar el vehicle.
Pàgina 153. Claus per començar.
• Resposta model. Palanques, polispastos, pla inclinat… En general serveixen per elevar càrregues fent menys esforços.
• Resposta model. La pressió és la relació entre la força exercida i la superfície sobre la qual s’actua. Per exemple, la mateixa força (pes) exercirà més pressió si la superfície d’acció és més petita.

Cuideu-vos molt!